Přeskočit na obsah

Kontakt

Krajský svaz triatlonu Vysočina
Byl ustanoven v roce 2002
Je členem Českého asociace triatlonu ČUS a je sdružen v Krajské organizaci ČUS Kraje Vysočina.
Název: Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. (zkráceně KSTT Vysočina)
Sídlo: 58601 Jihlava, Srázná 4306/4
IČO 029 96 570
Bankovní účet: 265388661/0300

Stanovy Krajského svazu triatlonu Vysočina

Jeho posláním je zřizovat a řídit krajské soutěže v triatlonu. V současné době je pořádán (od 2002) Krajský pohár v triatlonu Vysočina. Hodnotí se dle soutěžních směrnic ČAT. Dále pořádá Krajská mistrovství jednotlivců v krátkém triatlonu, terénním triatlonu, dlouhém triatlonu a duatlonu.

Členové výboru KSTT Vysočina

Předseda výboru

Novák Bohumil

Místopředseda výboru

Bezchleba Petr

Člen výboru

Havlíček Tomáš

Členové revizní komise KSTT Vysočina

Předseda komise

Mgr. Juřička Jiří
Ing. Hotař Pavel
Mgr. Procházka Milan